Vad ser arbetsgivaren?

Med en automatisk körjournal finns alltså alla bilresor registrerade i systemet – tjänsteresor och privatresor, eftersom Skatteverket kräver bevisning på samtliga resor. Men i Smartlogg system kan administratören endast se tjänsteresor. Det betyder att de anställda kan hålla sina privatresor just privata. I vårat system har vi även personligt inlogg där man enkelt kan skicka rapporter till löneavdelningen och fakturering. Självklart kan inte att anställda använda servicebilarna hur som helst. Som anställd måste man fortfarande följa reglerna för användning av servicebil. Om inte annat kommer det komma fram vid en skatterevision om den anställde misskött sig – och det drabbar både den enskilda medarbetaren och hela företaget.