Frågor & svar

Varför körjournal?

Körjournaler är det enda beviset för att du som ägare av förmånsfordon eller användare av ett fordon tillhörande ett företag i detalj skall kunna bevisa hur ett fordon har brukats. Ett fordon som används privat ska förmånsbeskattas och tankar du även på företagets bekostnad ska du kunna styrka antal körda mil privat/tjänst som ligger till grund för din bränsleförmån. En körjournal finns alltså för att du vid en skatterevision ska kunna styrka hur fordonet används och för att förenkla hanteringen på ekonomiavdelningen och i bokföringen.

Klicka här för att beställa!

Är Smartlogg körjournal godkänd?

Ja, smartloggs körjournal uppfyller alla krav som Skatteverket ställer.

Var sitter uttaget till Smartlogg-boxen?

I de flesta fordonsmodeller finner du diagnosporten (OBD2-Porten) under instrumentpanelen ungefär i höjd med dina knän, i andra fall finns den bakom en lucka. Detta kan variera beroende på årsmodell och bilmärke.

Om du har svårt att lokalisera diagnosuttaget kontakta vår support så hjälper vi dig att hitta rätt.

Ta mig till supporten!

Hur ser vi på integritet?

Smartlogg uppfyller behovet av skyddad personlig integritet, lagar och regler för både användarens skydd men även för att förenkla användarens vardag och arbetsgivarens krav på att uppfylla lagar och regler.
Smartlogg kräver endast e-post adress för en registrering. Därför uppfyller Smartlogg kravet om begränsa mängden personuppgifter. När du registrerar dig kan du tillexempel välja att använda ett pseudonym eller ditt registreringsnummer som användarnamn.

Hur länge lagras uppgifterna?

Så länge du är kund hos Smartlogg lagras uppgifter under den tid som bokföringslagen kräver (i dagsläget 7 år). Årsvis gallrar vi dock bort datauppgifter som inte behövs för körjournalen, som resvägen mellan startadress och stoppadress.

Kan vi ha olika behörigheter?

Ja, du kan enkelt lägga upp vilka som skall få behörighet att se fordon och utrustning. En användare kan således ha behörighet att endast se sin enskilda bil.

Smartlogg körjournal OBD

Kan jag installera själv?

Ja, uttaget sitter i regel under ratten. Enheten är konfigurerad och klar vid leverans.

Vad händer om trackerns dras ut?

Då går ett larm eftersom att trackern måste vara installerad för att kunna leverera en korrekt körjournal.

Fungerar smartlogg på alla fordon?

Ja, Smartlogg fungerar med alla personbilar och lätta lastbilar tillverkade efter 2000 eftersom diagnosporten OBD2 blev lagstadgad inom EU.Är du osäker om just ditt fordon är kompatibelt med smartlogg så hör av dig till oss så hjälper vi dig direkt!

Kommer enheten dra ur batteriet?

Nej, under resans gång då smartlogg enheten är som mest aktiv drar den minimalt med ström och den orsakar ingen belastning av elsystemet i ditt fordon. Enheten har dessutom ett “sömnläge” som aktiveras när fordonet står still och i detta läge är strömförbrukningen nästintill obefintlig.

Behövs det extern antenn?

Nej, Smartlogg enheten innehåller allting som behövs och så snart enheten pluggas in i diagnosporten så aktiveras den och kalibrerar med vår server automatiskt
Bara att installera och köra!

Behöver jag skaffa eget sim-kort?

Nej, allt som behövs finns i enheten Det är bara att installera den i bilens OBD2-port och börja köra.

I vilka länder fungerar den?

Smartlogg samtliga produkter stöds för närvarande i hela EU /ESS länder utan extra kostnad.

Kan jag använda Smartlogg utan smartphone?

Ja, det går jättebra att använda smartlogg med eller utan Smartphone.
Alla funktioner som finns i appen finns även på vår hemsida smartlogg.se.

Smartlogg- Sl20 Powertracker/spårsändare

Vad är en säkerhetszon?

En säkerhetszon är ett virtuellt staket som du markerar på en karta så att du får larm om trackern lämnar zonen. Du kan registrera upp til fem olika zoner per gps.

Hur får jag larm?

Larm skickas via sms och/eller mejl. Vilka som ska få larm anger du under ”Larmmottagare”.

När får jag larm vid stöld?

För att spara batteritid och undvika möjlighet till scanning så sänder Longlife en position per 24h. Vid positionsuppdatering kollar den de säkerhetszoner du angett, om någon zon är bruten så larmar den och går automatiskt över till 1h spårning med möjlighet till tätare spårning om du vill. Kom ihåg att batteriet går fortare vid tätare intervall. Ex: Om din tracker stjäls kl 03.00 och trackern uppdaterar kl 05.00 så kommer larmet strax efter kl 05.00. Det innebär att om en Longlife (vid 24h intervall) rör sig utanför en zon och kommer tillbaka mellan två sänderintervall så kommer den inte att larma.

Är den krånglig att installera?

Nej -endast en röd och svart sladd mot +/- 8-24V.

Hur sänder den?

Smartlogg sl20 har ett gyro i sig som gör att den sänder så fort den rör på sig. Har den inte sänt något så har den inte rört på sig utan befinner sig vid senaste position.

Smartlogg – Sl30 /IPX7 Long Life 5 år/Batteri

Hur byter man batteri?

Det gör du enkelt själv. Ange imei-nummer och adress så skickar vi rätt batterier på en gång.

Trygghet

Vi följer bokföringslagen i 5 år och lagrar data på säkrast möjliga sätt på servrar i svenska bergrum. Du har alltid tillgång via webb och telefon vart du än befinner dig. Larm vid stöld eller om någon rycker ut enheten. Få notis om fordonet stått still i över en vecka.

Utryckning med väktare

Vi erbjuder även tilläggstjänsten väktarutryckning till ditt stöldskydd i samarbete med Nokas larmcentral. Tjänsten är godkänd av SSF stöldskyddsförening vilket ger högsta premiumreduktion på din försäkring.

Jag har glömt mina användaruppgifter?

Begär återställning av lösenordet så skickas ett återställningsmeddelande från oss till din e-postadress Inom ett par minuter från din begäran.Om du fortfarande inte får meddelandet i din inkorg efter 15 minuter så kontrollera om meddelandet hamnat i din skräpkorg eller i ditt spam filter.