Avdrag för kostnader

Har du längre än 5 km och kan göra en tidsbesparing på minst 2 timmar per dag jämfört med kollektivtrafik eller att kollektivtrafik saknas så har du rätt att dra av kostnaderna för bilresorna. Men du måste ha en körjournal för att kunna styrka att du verkligen använt bilen. En person boende i Nynäsnamn förlorade nyligen mot Skatteverket då han inte kunde styrka sina resor. Skatteverket emotsatte sig avdraget då mannen inte kunnat uppvisa någon körjournal eller kvitton på drivmedel för att styrka att han haft de kostnader han påstås sig haft.

Personen påstod vidare att det inte finns något krav på körjournal men kunde samtidigt inte styrka sina kostnader med drivmedels kvitton eller på annat sätt.
Personen överklagade till förvaltningsrätten som i en dom från 14:e januari avslog mannens överklagan.

Smartlogg ger företag en säkerhet att slippa tänka på att föra en körjournal med penna och papper och dessutom råka ut för överraskningar som för personen ovan. Genom en enhet som användaren själv installerar under 15 sekunder sparas automatiskt alla resor i vår molntjänst automatiskt. Med enkel och tydlig app kan du som förare sedan lägga till egna anteckningar och byta resekategori (privat, tjänst).

Hade personen ovan använt smartlogg hade han kunnat styrka sina resor och sparat tusentals kronor på avdrag.

Förvaltningsrätten dom 2016-01-14 , mål 22633-15 22635-15