Har du som företagare eller anställd tillgång till en tjänstebil?

Då är det viktigt att ha en körjournal. När du använder tjänstebilen för privat bruk kallas det förmånsbil, vilket är en skattepliktig förmån. Med hjälp av en körjournal kan du visa när bilen använts för tjänstekörning och privatkörning. I lagen finns inget krav på körjournal. Men enligt praxis är körjournalen ett viktigt bevismedel vid Skatteverkets bedömning av bilförmån och drivmedelsförmån.
Ett bra sätt att visa att anställda använder sin arbetsgivares bil främst i tjänsten och väldigt lite privat är att föra en noggrann körjournal. Det innebär att den som använder bilen ska anteckna alla resor med bilen på ett detaljerat sätt. En körjournal kan föras på papper, i dator eller så kan den anställda använda en elektronisk körjournal som kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt.

Smartlogg insida Körjournal - vad det är, och varför du bör ha en
Smartlogg interior-car Körjournal - vad det är, och varför du bör ha en

Situationer där du behöver ha en detaljerad och noggrant förd körjournal:

 1. Kör du tjänstebil har du dispositionsrätten till tjänstebilen. För att undvika bilförmån måste du kunna visa att bilen används endast i ringa omfattning för privat körning. Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning vid högst 10 tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.
 2. Kör du mer än 3 000 mil i tjänsten under ett kalenderår? Då finns det möjlighet att reducera bilförmånsvärdet till 75 procent. I första hand är det arbetsgivaren som reducerar bilförmånsvärdet. Har inte detta gjorts har du möjlighet att göra det i din privata inkomstdeklaration. Att begära nedsättning i din privata inkomstdeklaration kan också vara aktuellt om du under kalenderåret haft två eller flera arbetsgivare och den totala körsträckan i din tjänstekörning överstiger 3 000 mil.
 3. Har du fritt drivmedel i samband med bilförmån? Det är för privat körning som man blir beskattad för drivmedelsförmån. Kan du inte visa hur mycket du har kört i tjänsten blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel.

 

Tänk på att resor mellan bostaden och tjänstestället, liksom hemresor på helger från annan ort, normalt räknas som privata resor. Låt smartloggs körjournal registrera alla dina resor. Körjournalen finns alltid tillgänglig i din mobil eller på dator, alltid med korrekta miltal.

Det är enkelt att komma igång!

Sätt en liten hårdvara i diagnosuttaget. Klart!
Håll koll i realtid på karta var företagets fordon befinner sig.
Du kan hela tiden följa företagets alla bilar.
Positionshistorik – så att du kan gå tillbaka och se hur arbetsdagen fortlöpt.
Få en komplett godkänd körjournal direkt i din telefon eller webbläsare utan krångel. Med våra smarta funktioner och vår automatik slipper du arbetet med papper och penna och risken med en kostsam skatterevision i efterhand.
Med föraridentifiering får du kontroll på vilka resor respektive förare har gjort och du kan välja att ge dina förare tillgång till bara sina resor för att lägga till anteckningar.

Alla resor loggas automatiskt med hjälp av GPS.  Du behöver inte längre komma ihåg var eller när du körde. Detta sparar tid för både användare, administratör och ekonomiavdelning. Det är enkelt att skilja mellan privata resor och tjänsteresor, möjlighet till vidarerapportering till fakturor och dokumentation av tjänstekörning. Denna lösning fungerar till alla fordon
Smartlogg system är märkesoberoende och kan installeras på alla typer av fordon, oavsett märke, modell och årsmodell. Som standard används fordonets OBD2-uttag. Om OBD2-uttag saknas eller om du önskar installera direkt på fordonets batteri kan vi även erbjuda en fast installation (batterispänning upp till 24 volt).

Vad räknas som yrkesfordon?

Yrkesfordon är ett fordon som ägs av företaget och som personalen använder för att kunna utföra sitt arbete. Ett sådant fordon ska endast köras i tjänst och får inte användas privat mer än i ringa omfattning, vilket innebär max 10 tillfällen eller 100 mil per år.

Får jag stanna till och göra ett privat ärende under min tjänsteresa?

Om man utan någon större omväg stannar till för ett privat ärende, till exempel vid mataffär eller dagis, under en pågående tjänsteresa räknas det inte som en privatresa. Likaså kan man under pågående tjänsteresa normalt även köra till närbeläget lunchställe eller toalett utan att detta räknas som ett tillfälle.

Smartlogg flyover Körjournal - vad det är, och varför du bör ha en

Hur länge lagras data i en körjournal?

En körjournal sammanställs också med information om:

 • Adress för resans start och slut
 • Tidpunkt för resans start och slut
 • Resan längd och tid

Smartlogg lagrar data från GPS-enheten i 60 dagar. I denna data ingår:

 • Adresser med klockslag
 • Historik om tidigare resor
 • Färdrutt
 • Status tändning / tjänst/privat knapp
 • Bilens spänning
 • Antal GPS-satelliter
 • GSM-styrka

Med denna data kan man gå tillbaka flera månader och se en exakt färdväg för fordonet på en karta där På kartan visas också alla stopptillfällen.

Denna körjournal lagras i 7 år i enlighet med Skatteverkets krav.

Läs mer på skatteverket här:
https://www.skatteverket.se/bilforman/korjournal

Vad säger Datainspektionen?

Det är tillåtet att med stöd av en intresseavvägning enligt personuppgiftslagen använda positioneringsteknik för följande ändamål:

Logistik och fördelning av resurser
Säkerhet
Framställning av statistik
Klagomålshantering och kundservice
Elektronisk körjournal

För att behandlingen ska vara tillåten krävs naturligtvis att den sker i överensstämmelse med personuppgiftslagen.

Beställ en körjournal från Smartlogg idag