Karta ger översikt över alla fordon

Har du har ett företag med flera fordon kan du välja om administratör skall få tillgång till en karta
med en översikt över alla eller några av fordonen. Detta är till stor hjälp vid arbetsledning, men också
fördelen att bilarna är spårbara vid eventuell stöld.

Sänk förmånsbeskattningen

Om du kör en tjänstebil med förmånsvärde kan du sänka din förmånsbeskattning med 25% om du
kan visa att bilarna körts i tjänst mer än 3000 km per år. Med den elektroniska körjournalen får du
ett korrekt underlag för detta att lämna till arbetsgivare eller till din deklaration.