Trots avtal mot privat utnyttjande av bilar åker Karlskoga företag på skattesmäll

Ett företag i Karlskoga har åkt på en skattesmäll för uteblivna körjournaler för tre lätta transportfordon. Trots att företaget haft uttryckliga skriftliga förbud mot privat utnyttjande samt att fordonen förvarats på företaget med inlåsta nycklar tvingas företaget betala över hundratusen kronor för uteblivna körjournaler.

Företaget har leasat lätta lastbilar som endast skall nyttjas till arbete. Företagsledare har även upprättat avtal med anställda om att fordonen endast får nyttjas under arbete och ej privat. Eftersom det föreligger en dispositionsrätt utgör det en presumtion för att bilarna också används privat och att företagsledarna och anställda har privata bilar bryter inte presumtionen. Bolaget har inte kunnat göra sannolikt att privat körning inte alls eller endast i ringa omfattning förekommit då det inte förts någon körjournal eller på annat sätt visats att bilarna endast använts i tjänsten.

Företaget överklagade till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten, mål 1584-15, dom 2015-10-28