Stölderna på landets byggarbetsplatser har mer än fördubblats sedan 2013. Nu kan ni enkelt få full
kontroll över redskapen som används i arbetet. Slipmaskiner, markvibratorer, hydrauliska verktyg,
gastuber och andra stöldbegärliga maskiner.

Enligt Sveriges byggindustrier har stölder ökat med 60 procent. Redskap värda flera miljarder kronor
försvinner.

Med Smartlogg har du en lösning som ger dig full kontroll och översikt över utrustning i alla storlekar.
Du kan enkelt se allt i realtid på karta och se din utrustningen live och dessutom få varningar om
utrustningen flyttas utanför arbetsområdet och utanför arbetstid, tack vare smartloggenheten som
monteras på utrustningen.