Servicebil till bostaden

Det är många hantverkare använder en sk. servicebil för att göra sitt jobb. En del tar även med sig servicebilen hem för att direkt kunna åka ut på jobb, men vilka regler gäller för att du inte skall beskattas med bilförmån om du tar bilen hem?

Undvik beskattning för bilförmån om du åker hem med bilen.

Skatteverket säger “Om en sådan bil på grund av sin speciella utrustning och användning inte lämpar sig för privat körning och inte heller används för andra resor än för resorna mellan bostaden och arbetsplatsen, bör bilförmån inte påföras”.

Du måste kunna visa upp att du inte använder bilen privat i “mer än ringa omfattning” 10/100 regeln, max 10ggr/år eller max 100mil. Det gör du enklast och säkrats med en elektronisk körjournal som visar att du inte använder bilen privat.

Du måste också ha din bostad som tjänsteställe, dvs resorna från hemmet får inte gå till kontoret (ditt egna tjänsteställe), du måste åka direkt till olika arbetsplatser, eller till leverantörer så resorna från hemmet blir sk. tjänsteresor, de får inte vara arbetsresor (resor från bostaden till tjänstestället).