I dag finns det en uppsjö med olika system för körjournaler elektroniskt eftersom det är väldigt svårt, om inte omöjligt, att sitta och sköta den biten manuellt varje dag, resa för resa.

Smartlogg elektronisk-korjournal-002 Välj rätt elektronisk körjournal!  Och en korrekt körjournal är idag praktiskt taget det enda sättet att bevisa att bilen inte används på ett felaktigt sätt för att undvika en upptaxering vid en revision.

Att sen hitta rätt i en djungel med olika system är inte en lätt uppgift. Och det är viktigt dessutom att välja rätt körjournal. Bristfälliga eller felaktiga körjournaler innebär en hög risk för både anställda och företag att drabbas av upptaxeringar oavsett anledning till felen.

Därför är det viktigt att du väljer en leverantör som går att lita på, med ett system som följer skatteverkets samtliga krav samt att du får all den hjälp du behöver kring skatteregler m.m.

Tusentals företag i Sverige har därför valt Smartlogg som körjournalsleverantör pga. vårt stabila GPS-baserade körjournalssystem som uppdateras kontinuerligt enligt skatteverkets senaste riktlinjer och regelverk.

För att kunna känna dig trygg och ligga steget före vid nästa revision väljer därför många att ha Smartlogg körjournal direkt i telefonen. Mer om det kan du läsa om på www.smartlogg.se