Det blir en dyr nota om en tjänstebil används felaktigt för privata resor – både för den som kör och för arbetsgivaren. Trots detta använder många personer företagets servicebilar även utanför ordinarie arbetstid. Anledningarna till detta är många. Det kan röra sig om att man har bristfällig information kring hur regelverket ser ut. Det kan även handla om att de som kör, inte känner något direkt ansvar för de bilar och fordon, som företaget äger. Den vanligaste orsaken är att förare, inte helt och hållet, känner till vilka konsekvenserna som uppkommer.
Med Smartlogg får du Sveriges enklaste och mest kompletta elektroniska körjournal. Du får en tydlig överblick över din fordonspark, hur långt bilarna kört och hur dom använts. På så vis kan du minska privata resor med era tjänstebilar.

Mät och få en överblick

Se hur användningen för dina fordon ser ut, och var de spenderar sin tid. Det ger ett bra underlag för att fatta beslut för att optimera fordonsflottan.

Översikt över dina fordon

Smarta kartvyer där du snabbt får en överblick över dina fordon, var dom befinner sig och om dom är ute och kör. Skicka närmsta bil på ett enkelt sätt.

Skatteverket

Vi uppfyller Skatteverkets krav på dokumentation för körjournaler. Du kan enkelt plocka ut rapporter över hur era yrkesbilar använts i jobbet och privat.

Oavsett om du är egenföretagare eller arbetar på ett större företag hjälper en elektronisk körjournal  dig att få överblick och kontroll över dina fordon och fungera som ett bra beslutsunderlag i en mängd olika situationer. Elektroniska körjournaler lämpar sig bra för dom flesta företag som använder fordon i arbetet. Några av vanliga exemplen är:

  • Kommuner
  • Hantverkare
  • Fastighetsskötare
  • Åkerier
  • Elektriker
  • Serviceföretag
  • Installatörer
  • Entreprenad
  • Säljare

Effektiva spårsändare

Med en spårsändare eller ett certifierat spårsystem kan du se var bilen, båten, motorcykeln, anläggningsmaskinen eller annan ägodel befinner sig. Det finns flera goda skäl att installera en spärsändare på stöldbegärliga objekt.

Håll enkel koll på var din utrustning som släp, flak och containers och maskiner befinner sig

med hjälp av Smartlogg spårsändare .

Att hålla reda på var containers, växelflak, maskiner, dumpers, verktyg eller A-bockar befinner sig är både tidsödande och besvärligt.

Med Smartlogg håller du koll på var all utrustning står, vilka enheter som är dags att hämta och vilka enheter du har tillgång till just nu. GPS-enheterna är helt batteridrivna och installeras enkelt med medföljande skruvar. Batteri-tiden kan vara upp till 5 år beroende på användning. Givetvis så är enheterna IP-klassade.

Positionshistorik

Se var dina enheter har befunnit sig historiskt för att säkerställa fakturering och se till att sakerna befinner sig på rätt plats.

Vad är en körjournal?

Körjournaler fungerar som bevis för att resorna med företagets bilar har dokumenterats på rätt sätt.

En körjournal är ett dokument  där man noterar när, hur långt, vart någonstans och varför en anställd har kört företagets bil. Skatteverket ser din körjournal som bevis på att resorna har gått rätt till och som underlag för att kunna granska bilförmåner av olika slag, och rekommenderar att man använder elektronisk körjournal.

Reglerna för körjournal utgår ifrån skattelagstiftningen och därför är det omvänd bevisbörda som gäller. Det är alltid upp till den skattskyldige att bevisa att dokumentationen är korrekt och det är oftast ett starkt skäl till varför man väljer en körjournal som registrerar bilresorna automatiskt med hjälp av smarta GPS-enheter som installeras i fordonen.

Vad ska en körjournal innehålla?

På Skatteverkets hemsida kan man läsa att följande information för varje genomförd resa i tjänsten skall framgå i körjournalen:

Mätarställning vid årets början och årets slut.

Datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade

Ärende/Syfte med resan samt till vilka platser/företag/kontaktpersoner som besökts (ej privata resor)

Antal körda kilometrar

Mätarställning och datum vid resans slut samt var resan avslutades

En körjournal ökar effektiviteten

Vid införande av digital körjournal är det vanligt att företaget minskar sina fordonskostnader avsevärt. Ofta pratar man om minskningar på 10-25%. Detta beror i huvudsak på minskad privat användning och därmed lägre bränslekostnader och minskat slitage på bilarna.

Rapporterna som genereras kan också användas som fakturaunderlag i diskussion med kunder, vilket i sin tur sparar tid och ger ökat förtroende. De kan också hjälpa ditt företag att fatta bättre beslut om hur många fordon ni behöver och om ni kan optimera planeringen av era körningar och därmed få en effektivare resursanvändning.

Vad gäller för företagsbil

Om du har tillgång till en företagsbil ska den främst användas för tjänsteresor, till skillnad från förmånsbil. Dock får man lov att använda en företagsbil för privat körning i en liten omfattning, vilket i praktiken innebär högst tio tillfällen per år och med en total körsträcka på max 100 mil vilket som kommer först. Överskrids detta blir förare skyldig att betala så kallad förmånsskatt. Arbetsgivaren sin får betala arbetsgivaravgifter och straffavgift vid en granskning av Skatteverket. Värt att notera här är att resor som går mellan bostad och arbete samt hemresor på en helg från en annan ort för det mesta räknas som just privata resor. Har du däremot förmånsbil är det viktigt att ha kontroll på hur många kilometer du åker i privat och i tjänsten. Om du kör 30 000 kilometer eller mer i tjänsten under ett så kallat kalenderår kan du få ett lägre förmånsvärde, i dagsläget handlar det om en minskning med 25 procent. Du kan enkelt höra med revisor gällande reducering av förmånsbeskattning.

Stor merkostnad för företaget

Bilar som bara är tänkta att användas i arbetet men som även används för privata resor i stor utsträckning innebär ökade kostnader för ett företag och dess fordonspark i form av värdeminskning, slitage och ökad bränsleförbrukning. Genom att man får ett bättre underlag där informationen är saklig och korrekt kan man därmed spara pengar, inte minst när det kommer till bränslekostnaderna. Generellt brukar man räkna med att man kan minska sina fordonsrelaterade kostnader med mellan 10 och 25 procent genom att bara införa en körjournal. Tack vare god uppföljning går det att förändra dåliga beteenden. 

Vår kundtjänst är tillgänglig via telefon, epost och chatt direkt i appen. Få snabbt svar från vår egen personal.

Välutvecklad app för din mobil och givetvis även för webbläsaren på datorn. Högt betygsatt och konstant förbättrade.

Automatisk registrering av trängselskatter och broavgifter.

I Smartlogg system kan du enkelt ha olika behörigheter och checka in olika förare.

Faktureringssystem

Vi har skapat ett enkelt sätt att kunna redovisa arbetstiden och resor så användaren enkelt redovisar till fakturering. Det missas mycket resor och redovisas felaktiga arbetstider på 1 år. Spara stora summor genom använda Smartlogg faktureringsunderlag.

Har du förmånsbil/tjänstebil

Rapporten som skiljer på tjänsteresor och privatresor är viktig för dig med förmånsbil/tjänstebil, eftersom Skatteverket kräver att trängselskatten för tjänsteresor och privat körning ska redovisas separat. 

Även du som har servicebil eller privatbil får full översikt över alla kostnader med det smidigaste helhetslösning för trängselskatt.